Budynek mieszkalny jednorodzinny w Warszawie ul. Kątna

Budynek jednorodzinny wolnostojący, częściowo podpiwniczony, o 2 kondygnacjach użytkowych i poddaszu nieużytkowym. Łączna  powierzchnia netto ca. 370 m2, w tym użytkowa ca. 272 m2. Działka o powierzchni ok. 1650 m2. Budynek nawiązuje do architektury domów przedmieść amerykańskich miast (cottage style) aczkolwiek nie wszystkie elementy – nawet materiałowe – zostały wykorzystane. Elewacja na większości powierzchni w // przejdź do projektu »

AKTUALNIE PRACUJEMY NAD….

Aktualnie pracujemy nad następującymi projektami: BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek wielofunkcyjny (klinika, handel, biura) przy ul. Powstańców Śląskich w Warszawie. Budynek handlowo-magazynowy na Wawrze – uzyskana decyzja o warunkach zabudowy. Budynek wielorodzinny z usługami w Brwinowie – procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Dom opieki społecznej w Warszawie Wesołej – procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy. // przejdź do projektu »

Dom mieszkalny w Lesznowoli

Dom mieszkalny w Lesznowoli to fragment zabudowy szeregowej, skrajny segment. Parter otwarty… w tonacjach szarości z wiodącym kolorem fuksji. Łazienka na piętrze z wykorzystaniem w narożniku lustra i tapety z motywem skalnym (fajny efekt przestrzenny) oraz płytek ceramicznych nawiązujących do ostrych krawędzi skał… Miejscowość: Lesznowola Rodzaj obiektu: dom mieszkalny  

Budynek dwuoddziałowego szpitala terapeutycznego dla MONAR’u // Warszawa – projekt

Zmieniło się :) Projekt w trakcie procedowania o pozwolenie na budowę. Projektuje się budynek o 4 kondygnacjach, częściowo podpiwniczony z płaskimi dachami (spadek ca. 5%) ukrytymi za attykami. Odwodnienie dachów budynku: dachy pogrążonych z odpływem w obrysie budynku. Na parterze projektuje się oddział detoksykacji (skrzydło południowo-zachodnie) na 28 łóżek z izbą przyjęć i zapleczem sanitarno // przejdź do projektu »

Budynek mieszkalny jednorodzinny – Dobiegniew

Dobiegniew to niewielka miejscowość w Wielkopolsce… Dom miał być mieszanką modernizmu i architektury organicznej. Jest to projekt koncepcyjny, który nigdy nie zostanie zrealizowany bo urzędnikom zamarzyło się by powstała tam zabudowa o dachach spadzistych. I tak ostatecznie zostało to zaprojektowane ale to już nie to… Co im to przeszkadzało?! Dom stałby w sporej odległości od // przejdź do projektu »

Mieszkanie na Placu Konstytucji

Skoro Plac Konstytucji – to aż się prosiło by nawiązać do lat 50-tych ubiegłego wieku :). A ponieważ na rynku sporo tego typu wzornictwa więc parę fajnych rzeczy udało się zakupić… W pokoju dziennym wykonano ścianę z ażurowych paneli 3D (zresztą w ten sam sposób zostały wykończone szafy w przedpokoju). Pokazujemy część propozycji…niestety zdjęć z // przejdź do projektu »

Dom mieszkalny w Markach

Nowoczesne, aczkolwiek utrzymane w ciepłym klimacie wnętrze domu jednorodzinnego. W pomieszczeniach sanitarnych (łazienka, toaleta) zastosowane zostały jasnobeżowe płytki ceramiczne oraz drewniana okładzina w kolorze orzecha. Kolor orzecha przewija się też w meblach kuchennych (szafki dolne), meblach w pokoju dziennym oraz jako  stopnice schodów na piętro. Całość jest uzupełniona beżowo-kawową kolorystyką ścian. Fototapety (zarówno w pokoju // przejdź do projektu »

Budynek mieszkalny jednorodzinny – Skubianka nad Zalewem Zegrzyńskim (przebudowa)

Miejsce po prostu przepiękne!!! Las, zalew, skarpa… Stał sobie niepozorny domek drewniany :) z murowanym garażem. Inwestor zapragnął go rozbudować w technologii mieszanej, częściowo szkieletu drewnianego, częściowo murowanej. I wyszło fajnie… Działka jest duża – 1900 m². Dom był (i jest) częściowo podpiwniczony (w skarpie). Przedtem miał powierzchnię ok. 180 m² a po przebudowie ok. // przejdź do projektu »

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Kobyłce (1)

Jeden z dwóch domów,  które aktualnie powstają w swoim bezpośrednim  sąsiedztwie.  Dom o powierzchni ok.  270 m². Obszerny parter z dwoma dużymi tarasami na piętrze. Bryła piętra niemal kwadratowa w rzucie z czterospadowym dachem o kącie nachylenia połaci 35°. W bryle parteru wyraźnie widoczny komin, który obsługuje zarówno kominek w pokoju dziennym na parterze oraz // przejdź do projektu »

Przychodnia lekarska – Warszawa

Budynek przychodni lekarskiej na warszawskich Włochach. Działka o powierzchni ok. 950 m². Powierzchnia użytkowa budynku ok. 350 m² (powierzchnia netto ok. 480 m²). Budynek z jednej strony (od południa) jest dostawiony do istniejącego budynku na działce sąsiedniej. Od podwórza wykonany zostanie wykop, który tworzyć będzie obniżone podwórko, dzięki czemu zwiększyła się powierzchnia użytkowa budynku o pomieszczenia // przejdź do projektu »

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają od Państwa żadnego kontaktu z ARCH.SAR Daniel Sarna. Prosimy natomiast o zapoznanie się z poniższą informacją.

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Jako ARCH.SAR Daniel Sarna w świetle przepisów jesteśmy administratorem danych osobowych Państwa jako naszych kontrahentów. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

1. Wyceny, oferty oraz zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości wykonania usług — przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”).
2. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
- wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
- udzielanie odpowiedzi na korespondencję mailową.
3. W celach archiwizacyjnych.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
- przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),
- przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. związane z ordynacją podatkową (podstawa prawna: obowiązek prawny), lub
- przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).

Które dane należy nam podać?

Do wykonania oferty wymagamy podania przez Państwa następujących danych (pocztą e-mail, telefonicznie lub osobiście): imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty e.mail, nr działki i adres, którego dotyczy inwestycja.  Dodatkowo do wykonania usług objętych umową będzie potrzebny Państwa adres zamieszkania oraz podanie nr-u PESEL ewentualnie NIP i (lub) REGON (dotyczy podmiotów gospodarczych). Bez podania powyższych danych nie moglibyśmy wykonywać usług objętych umową.

Dodatkowe informacje o danych osobowych

Komu przekazujemy Państwa dane:

• Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, np. projektantom branżowym i innym podwykonawcom wspierającym nas w procesie projektowania lub podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług, właściwym dla prowadzenia procedur urzędom (jeśli jesteśmy Państwa pełnomocnikiem), obsłudze korespondencji czy inny podmiotom uczestniczącym w procesie obsługi Klienta.
• Innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
- podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych — w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Dane z innych źródeł

• Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców (obecnie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym.
• W trakcie trwania umowy możemy uzyskiwać dane z rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baza GUS) oraz od podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu tworzenia zestawień i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes) przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy.
• Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa. wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

Uprawnienia, które Państwu przysługują

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
- sprostowanie (poprawienie) danych,
- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,
- ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych — stosownie do złożonego wniosku),
- dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych).

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności. Wniosek taki proszę kierować na adres e.mail: archsar@op.pl.

Zgoda na przetwarzanie danych

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Wysłanie zapytania ofertowego lub zamówienie go w drodze rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez ARCH.SAR Daniel Sarna z siedzibą w Warszawie (04-713), ul. Żegańska 24c/9a w celach podanych wyżej.

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda.

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Dane administratora Państwa danych osobowych

Kontakt i informacje: ARCH.SAR Daniel Sarna, 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 24c/9a, tel: 602 325 388, e-mail: archsar@op.pl.

-->